Droomwoning op maat
Droomwoning op maat

Privacy Statement

Droomwoning op maat B.V. (hierna: Droomwoning op maat) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten, waaronder het bezoek van onze website. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met onze privacyverklaring. 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze beleidslijnen en werkwijzen met betrekking tot de verwerken van persoonsgegevens door VanLier. Indien u niet akkoord gaat met onze beleidslijnen en werkwijzen, adviseren wij om geen gebruik te maken van onze diensten. 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Steeds de meest recente versie van de privacyverklaring staat op onze website. Als u deze website blijft gebruiken nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van die wijzigingen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze werkwijzen, neem dan contact met ons op via: info@droomwoningopmaat.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Droomwoning op maat kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. 

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Droomwoning op maat.

Droomwoning op maat maakt op haar website ook gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van persoonsgegevens

Droomwoning op maat verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Droomwoning op maat kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Droomwoning op maat. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Droomwoning op maat heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Droomwoning op maat zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u te allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden

Droomwoning op maat verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Droomwoning op maat zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van Droomwoning op maat te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Droomwoning op maat of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Droomwoning op maat kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan. 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Droomwoning op maat zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Droomwoning op maat zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Droomwoning op maat bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Droomwoning op maat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@droomwoningopmaat.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Droomwoning op maat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Droomwoning op maat zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Droomwoning op maat raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Droomwoning op maat uw informatie beschermt.

Contact 

Droomwoning op maat ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Droomwoning op maat niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact via info@droomwoningopmaat.nl. Droomwoning op maat wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Droomwoning op maat B.V.

Roosendaalseweg 11 

4711 RR Sint Willebrord

E-mail: info@droomwoningopmaat.nl

Tel.: +31165240911

KvK: [kvknummer]